Verschilmakers: de sleutel tot succes

Welkom bij MARCEL FUCHS, TRAINING EN COACHING,

de ontwikkelaar van het Verschilmakers-programma!


Dienstverleners in kennisintensieve branches (zoals ICT) die hun klanten waarde willen leveren, merken steeds meer dat ze:

  • afhankelijk zijn van goedlopende en goed aangestuurde werkprocessen, waarin samen wordt gewerkt aan resultaat
  • daarvoor een sterk kader nodig hebben van professionals, coördinatoren en managers, die niet alleen vakinhoudelijk bekwaam zijn, maar ook hun verantwoordelijkheid kunnen dragen en competent zijn op het gebied van afstemming, aansturing en besluitvorming

Een Verschilmakers-programma helpt je als organisatie, als leidinggevende of als professional om je resultaten te bereiken. Ik nodig je dus graag uit om hier te kijken ...


... wat het is om Verschilmaker te zijn, en waarom het belangrijk is dat professionals en hun leidinggevenden zich tot Verschilmaker ontwikkelen


... hoe een Verschilmakers-programma organisaties en mensen helpt hun resultaten, leiderschap, afstemming en dienstverlening te verbeterenMaak een VerschilmakersFoto!

Zie wat nodig is om succesvol te zijn.